Host: Willem Janssen

Bestek wordt gehost door mr. dr. Willem Janssen, Universitair Docent bij Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, tevens onderzoeker bij het PPRC en RENFORCE. Zijn onderzoek richt zich op de verbetering van het Europees en nationaal aanbestedingsrecht.

Over zijn ervaringen als podcast host schreef hij de blog ‘Postcasten in de Wetenschap: Een Aantal Ervaringen na Zes Maanden‘ en organiseerde hij een webinar ‘Podcasting in Science’ (terugkijken kan hier)

Onderzoek
Zijn onderzoek is gepubliceerd in gerenommeerde internationale en Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften, zoals Public Procurement Law Review, European Public-Private Partnership & Procurement Law Review, Utrecht Law Review, Tijdschrift Aanbestedingsrecht, Jurisprudentie Aanbestedingsrecht, Tekst & Commentaar, en het Tijdschrift voor Staatssteun. In 2018 publiceerde hij zijn proefschrift over de invloed van het Europees aanbestedingsrecht op zelforganisatie door overheden (eerste reviews: Nederlands & Engels). Sinds 2017 maakt hij onderdeel uit van het universiteits-brede onderzoeksprogramma ‘Entrepreneurship for Societal Challenges’, waarin de bijdrage van marktpartijen aan maatschappelijke doelen wordt onderzocht. 

Hij was ‘Visiting Scholar’ aan George Washington University te Washington D.C in 2014, en heeft zijn onderzoek gepresenteerd aan verschillende universiteiten en bij maatschappelijke stakeholders, zoals de Global Revolution Conference 2019, het European Environmental Law Forum 2019, Turin University, Dublin University, Universiteit Leiden, Maastricht University, Finnish Public Procurement Association, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, de Tweede Kamer, VNO-NCW & Mkb Nederland, Gemeente Utrecht, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, en het Circular Economy Lab. 

Momenteel onderzoekt hij twee thema’s, die in elkaars verlengde liggen, namelijk de invloed van het Europees aanbestedingsrecht op de organisatie van publieke taken op nationaal niveau (zelfvoorziening, samenwerkingsverbanden, make-or-buy beslissing etc) en de stimulering van maatschappelijke waarde via aanbestedingen (duurzaamheid, sociaal beleid, sociale ondernemingen, right to challenge, sociaal ondernemerschap etc.).

Onderwijs

In het onderwijs doceert hij aanbestedingsrecht, mededingingsrecht, en het Europees recht. Hij initieerde i het vak ‘Societally Responsible Public Procurement’ in 2017. Daarnaast is hij coördinator van de UU Masterclass ‘Samenwerking tussen lokale en regionale overheden‘ en doceert in o.a. de opleiding ‘Aanbestedingsrecht voor de Inkooppraktijk‘. In 2018 werd hij genomineerd voor ‘Beste Docent van het Jaar’.

Maatschappelijke impact

Hij is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, redactielid van Tijdschrift Aanbestedingsrecht, en is maandelijks columnist op Gemeente.nu over de relatie markt en overheid. Van 2017 tot en met 2019 maakte hij onderdeel uit van het landelijk committee van het Traject ‘Beter Aanbesteden’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In dat kader bracht de werkgroep ‘Clusteren’ onder zijn voorzitterschap advies uit aan de Staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat, die alle aanbevelingen uit het advies overnam. In 2015 leidde zijn onderzoek met prof. E.R. Manunza tot kamervragen over de inbesteding van scandiensten door de overheid. Voorheen nam hij deel aan NEVI en NVvA commissies ter voorbereiding op de komst van de Europese aanbestedingsrichtlijnen uit 2014.

Onderzoeksinteresses

(Europees) aanbestedingsrecht I Europees recht I Interne marktrecht I Duurzaamheid I Sociale markteconomie I Inbesteden I Samenwerking tussen lokale en regionale overheden I

Contact?

Social media updates